PRACOWNIK

BEZPIECZNA PRACA W POLSCE

Zanim zdecydujesz się na pracę w Polsce sprawdź najpierw kilka istotnych kwestii, które wiążą się
z wyjazdem.  To ważne aby nie stać się ofiarą nieuczciwych pośredników. Nie jedziesz przecież do obcego kraju po to by pogarszać swoją życiową sytuację, ale po to aby  ją polepszyć.

Pamiętaj , że odpowiednie przygotowanie do wyjazdu pozwala zmniejszyć ryzyko wykorzystania przez nieuczciwego pośrednika!

W kilku krokach przedstawimy Ci jak zaplanować z sukcesem proces poszukiwania i podjęcia pracy.

PRZED PRZYJAZDEM DO POLSKI

Od stosownego przygotowania zależy sukces wyjazdu. To zaś wymaga czasu i zdecydowanie  odradzamy pośpiech. Jeśli planujesz podjąć pracę w Polsce weź pod uwagę  czas, który poświęcisz na właściwe przygotowanie.

 1. Sprawdź jak legalnie rozpocząć pracę w Polsce – informacje na ten temat znajdziesz tutaj: http://www.migrant.info.pl/Zezwolenie_na_prac%C4%99.html
  http://www.migrant.info.pl/O%C5%9Bwiadczenie_o_zamiarze_powierzenia_pracy_cudzoziemcowi.html
 2. Ignoruj oferty, które zawierają jedynie kontakt telefoniczny;
 3. Kto pyta nie błądzi – pytaj o wszystko szczegółowo, warunki pracy, rodzaj umowy, czas pracy, BHP, jeśli firma udziela Ci wymijających  odpowiedzi  – bądź czujny, poproś o przesłanie umowy bądź też wzoru umowy;
 4. Weryfikacja – sprawdź pośrednika!
  Zgodnie z polskimi przepisami prawa prowadzenie agencji  wymaga wpisania jej do rejestru  agencji zatrudnienia prowadzonego przez marszałka danego województwa.
  Na tej stronie możesz  sprawdzić  czy podmiot prowadzący agencję ma stosowny  certyfikat: http://www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx

  Sprawdź adres, siedzibę pośrednika oraz czy prowadzi działalność  gospodarczą. Pamiętaj, że numer telefonu jako jedyny podany kontakt to za mało.
  Twoje podejrzenia powinny wzbudzić także nietypowe miejsca spotkań rekrutacyjnych jak np. dworce, ulice, lotniska i itp. oraz wspomniany już wyżej pośpiech towarzyszący tym spotkaniom. Sprawdź fora internetowe oraz pytaj znajomych. Każda informacja  od osób, które miały do czynienia z pośrednikiem pomogą Ci uchronić się przed bezprawnym działaniem nieuczciwych  pośredników.Ponadto Polskie Forum HR ( wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej), które posiada kodeks etyczny oraz swój własny standard  może udzielić informacji czy proponujący Ci pracę pośrednik znajduje się w gronie członków Forum.
  Czy dany pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą i jak długo ją prowadzi możesz sprawdzić  w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  Sprawdź umowę –sam fakt, że dostałaś/łes „coś” na piśmie nie oznacza jeszcze, ze jest to zgodna  z prawem umowa lub umowa zawierająca korzystne  dla Ciebie zapisy.  Sprawdź ją.  Możesz skorzystać z pomocy organizacji które świadczą takie usługi  BEZPŁATNIE, np. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

  PAMIĘTAJ! Z UWAGI NA LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA  NIEZBĘDNE JEST ZAWARCIE UMOWY W FORMIE PISEMNEJ! 

 5. Poproś o promesę zatrudnienia i sprawdź jej zapisy.
  Promesa jest umową cywilno-prawną, która zawiera się z przyszłym pracodawcą. Stanowi ona zabezpieczenie dla pracownika na wypadek gdyby pracodawca zmienił zdanie co do Twojego zatrudnienia.  Pamiętaj, że promesa zabezpiecza obie strony. Nie tylko pracownika, ale także pracodawcę, dając gwarancję, że pracownik nagle nie zrezygnuje.
  Jeżeli dojdzie do zerwania umowy, zarówno potencjalny pracownik jak i pracodawca mają możliwość ubiegania się o odszkodowanie, natomiast pracownik może także starać się o zawarcie przyrzeczonej umowy.
  Promesa zatrudnienia nie jest uregulowana w Kodeksie Pracy, ale w prawie cywilnym.
  W promesie powinny być zawarte elementy takie jak przedmiot przyrzeczenia , dane obu stron, czego dotyczy umowa, rodzaj i miejsce wykonywanej pracy. Warto wskazać także termin realizacji umowy. Jeśli chodzi o wysokość odszkodowania to jest ono związane z wysokością poniesionej szkody.  Przepisy nie określają odszkodowania kwotowo. Jeśli wskazane  wynagrodzenie wynosiło 2000 netto, a pozostawaliśmy bez pracy 2 miesiące gdyż umowa nie była zawarta to można ubiegać sie o wysokość utraconych zarobków czyli 4000 netto.  Wysokość odszkodowania może też zostać wskazana w promesie. Warto pamiętać, ze wysokość odszkodowania może być różna dla stron, jeśli strony tak ustalą.
 6. nie płać za mieszkanie przed przyjazdem, nie dokonuj żadnych płatności bez pokwitowania;
 7. zrób kopie wszystkich dokumentów ( paszport,  dowód itp. ) i zostaw rodzinie, przekaż także adres  i numery kontaktowe;
 8. sprawdź kwestie związane z dostępem do publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, ubezpiecz się;
 9. przygotuj „kontaktowy zestaw ratunkowy” – czyli sporządź listę kontaktów, których możesz użyć w przypadku sytuacji kryzysowej – na takiej liście powinny znaleźć adresy ambasady, konsula, inspekcji pracy, użyj podanych w opracowaniach  linków.  Kopię listy przekaż także rodzinie;
 10. sprawdź informacje dotyczące warunków życia w Polsce. Pozwoli Ci to właściwie ocenić propozycje złożone przez pośrednika  np. w kwestii wysokości wynagrodzenia, czy tez kosztów mieszania. Ponadto pozwoli Ci na szybszą adaptację do otoczenia i zrozumienie różnic kulturowych. Sprawdź swoje kompetencje językowe. Pomocny na co dzień możę okazać się także słownik.

PO PRZYJEŹDZIE DO POLSKI

Nie oddawaj nikomu swojego paszportu, ani dokumentów, przechowuj  je w bezpiecznym miejscu.  Dla pracodawcy i pośrednika użyj przygotowanych wcześniej kopii zaś oryginały dokumentów przedstawiaj tylko do wglądu.

Pracodawca nie może:

 • stosować wobec Ciebie żadnych form dyskryminacji,
 • nie może zabierać Ci paszportu oraz innych dokumentów,
 • zalegać z wypłatą wynagrodzenia lub też wypłacać tylko jego niewielką część,
 • stosować środków przymusu,
 • zabronić Ci opuszczania  wyznaczonego miejsca pracy i mieszkania,
 • izolować Cię, stosować groźby, szantaż lub przemoc;

Sprawdź również obowiązki pracodawcy, które zawarte są w polskim Kodeksie Pracy – pamiętaj, że dotyczą one tylko tych osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Odpowiedzialność pracodawcy .

W przypadku doświadczenia niezgodnego z prawem zachowania ze strony pracodawcy możesz:

 • zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.
 • zgłosić sprawę Policji, Tel.:  997 lub 112
 • zwrócić się po pomoc do jednej ze wskazanych wcześniej organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

 • zgłosić się do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego prowadzonego przez organizację La Strada, Tel. zaufania: 022 628 99 99, www: www.kcik.pl
 • zgłosić się do swojego konsulatu.

Pamiętaj tylko legalny pobyt i legalne zatrudnienie umożliwi Ci skuteczne egzekwowanie swoich praw!

Dodatkowe informacje:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej http://interwencjaprawna.pl/cic/

Portal Migrant.Info.pl http://www.migrant.info.pl/Pobyt_w_Polsce.html

Zagrożenie handlem ludźmi:

Poradnik „Kompas podróżny” dla wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia pracy

Jeśli wyjeżdżasz za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej koniecznie przeczytaj poradnik „Kompas podróżny” oraz informacje zamieszczone na stronie KCIK. Pomoże Ci zwrócić uwagę na zagrożenia  związane z handlem ludźmi i pracą przymusową. Dzięki zamieszczonym w nim poradom podejmiesz decyzję dotyczącą wyjazdu i podjęcia pracy bez niepotrzebnego ryzyka. W materiale dowiesz się gdzie szukać pomocy i na co należy bezwzględnie zwracać uwagę przy wyborze pracodawcy za granicą.

Mimo że materiały te opracowano z myślą o obywatelach polskich, większość informacji w nich zawartych jest przydatna także dla cudzoziemców.

http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=4207

http://www.kcik.pl/profilaktyka.html