Podatki

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce to ciąży na Tobie obowiązek płacenia podatków. Musisz również odprowadzać zaliczki na podatki za swoich pracowników.

Podatek dochodowy:

 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to musisz odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Jeśli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę lub umowy o dzieło/zlecenie, to musisz za nich odprowadzić zaliczkę na ten podatek (deklaracja PIT-4).
 • Zaliczki na ten podatek musisz odprowadzić sam do właściwego Urzędu Skarbowego.
 • Zaliczkę należy odprowadzić do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub kwartał.
 • W Polsce obowiązują progi podatkowe, tak zwany podatek progresywny (18% do kwoty 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tą kwotę). Przy prowadzeniu działalności gospodarczej możesz wybrać także 19% podatek liniowy.
 • Raz w roku (do 30 kwietnia) należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z całości należnego podatku dochodowego przy pomocy deklaracji rocznych (PIT-36, PIT-36L).
 • Koniecznie sprawdź czy Polska nie ma podpisanej z Twoim krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (i jakie prawa lub obowiązki dla Ciebie z niej wynikają).

Podatek VAT

 • Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług.
 • Jest to podatek pośredni – wliczony jest w cenę wielu artykułów i usług.
 • Istnieją trzy podstawowe stawki VAT – 5%, 8%, 23%, w szczególnych przypadkach – 0%, 4%, 7% oraz niektóre towary/usługi są zwolnione z podatku VAT.
 • Podatek ten wpłaca się do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w wysokości różnicy pomiędzy VAT naliczonym od zakupionych towarów i usług, a VAT należnym od sprzedanych przez Ciebie towarów i usług.
 • Termin płatności tego podatku dla przedsiębiorcy mija 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc lub kwartał.
 • Jeśli dokonujesz transakcji wewnątrzwspólnotowych to musisz rozliczyć się z Urzędem Skarbowym poprzez deklarację VAT-UE.

Podatek PCC

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatkowi temu podlegają niektóre następujące czynności cywilnoprawne:
  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego
  • długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  • ustanowienie hipoteki,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy spółki
 • W zależności od rodzaju czynności obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na odpowiedniej stronie czynności (kupującym, obdarowanym, nabywcy nieruchomości…).
 • Jeśli wykonałeś czynność podlegającą opodatkowaniu PCC musisz go odprowadzić w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego (za wyjątkiem podatku PCC odprowadzanego przez Notariusza).

 Wskazanie podstawy prawnej:

 • Podatek dochodowy – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
 • Podatek VAT – ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.
 • Podatek PCC – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Lista urzędów/instytucji właściwych dla danego obszaru
Urząd Skarbowy http://www.urzad-skarbowy.pl/

Linki
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania;jsessionid=8F961123E093100899E0D2E363B4AF23

Opracowała: Anna Klank