Administracja publiczna – kontakty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Departament Polityki Migracyjnej
Dyrektor Monika Prus
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/653/
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Wydział ds. Programów i Integracji Cudzoziemców
Urząd ds. Cudzoziemców,
Departament Pomocy Socjalnej
Dyrektor Szymon Hajduk
Sekretariat tel. +48 (22) 60 174 47
dps@uric.gov.pl
 
Państwowa Inspekcja Pracy
Departament Legalności Zatrudnienia
Dyrektor Jarosław Leśniewski
 http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/08000000.htm 
 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Marek Ryszard Przystolik
Sekretarz Komisji Ekspertów ds. Migrantów
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. +48 (22) 55-17-946
 
Biuro Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, Warszawa 
tel. +48 (22) 826-74-34
www.buwiwm.edu.pl
biuro@buwiwm.edu.pl
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl
 
Rzecznik Praw Dziecka
www.brpd.gov.pl
 
Rzecznik Praw Pacjenta
www.bpp.gov.pl
 
Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków
tel. +48 (12) 422 31 05
http://www.malopolska.uw.gov.pl/