Lista organizacji udzielających pomocy cudzoziemcom:

PORTAL INFORMACYJNY MIGRANT// INFOLINIA DLA MIGRANTÓW: 22 490 20 44

 • Typ działalności: Portal informacyjny // Infolinia
 • Strona www: www.migrant.info.pl 
 • Miasto: Warszawa
 • Godziny dyżurów: Infolinia: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-17.00
 • Dodatkowe informacje: Infolinia Migracyjna to internetowy serwis informacyjny dla cudzoziemców i na temat cudzoziemców w Polsce. Służy informacją cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce legalnie, z wyjątkiem cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową albo ubiegających się o taką ochronę.

POLSKIE FORUM MIGRACYJNE

 • Typ działalności: Porady prawne
 • Miejsce: Internet - http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=334&wid=34
 • Dodatkowe informacje: Na infolinii migranci mogą uzyskać informacje dotyczące mi. in. warunków pobytu i pracy Polsce. Informacje udzielane są w językach: angielskim. arabskim, francuskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim.

CENTRUM INFORMACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ

 • Typ działalności: Porady prawne // Konsultacje // Pomoc w sporządzaniu pism
 • Strona www: http://interwencjaprawna.pl/cic/
 • Adres: ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa, tel. (+48 22) 629 56 91
 • Godziny dyżurów:
  a) w biurze Stowarzyszenia, ul. Siedmiogrodzka 5/51, pon.– piątek: 10:00-16:00 // 
środa 10:00-19:00
  b) w Punkcie Informacyjnym Stowarzyszenia w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Długa 5, Warszawa).
 • Dodatkowe informacje: Organizacja pozarządowa, działająca w partnerstwie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, której doradcy z dużym doświadczeniem udzielają kompleksowej pomocy. Codziennie na dyżurze jest także prawnik, który pomaga w sporządzeniu pisma (np. odwołania od decyzji urzędu), udziela porady prawnej, wyjaśnia obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Pracownicy SIP interweniują w przypadkach, gdy naruszane są prawa cudzoziemców, starają się także walczyć z dyskryminującymi przepisami i praktyką. WSZYSTKIE PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE!

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ IM. HALINY NIEĆ

 • Typ działalności: Porady prawne // Konsultacje // Pomoc w sporządzaniu pism
 • Strona www: www.pomocprawna.org/
 • E-mail: biuro@pomocprawna.org
 • Adres: ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków, tel. (12) 633 72 23
 • Dodatkowe informacje: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. Centrum podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom.

STOWARZYSZENIE PROMOCJI WIELOKULTUROWOŚCI  „INTERKULTURALNI PL”

 • Typ działalności: Integracja, Edukacja kulturowa, wydarzenia integrujące i promujące różne kultury
 • Strona www: http://www.interkulturalni.pl
 • E-mail: biuro@interkulturalni.pl  // E-mail2interkulturalnipl@gmail.com // Skype: interkulturalnipl
 • Adres: ul. Piłsudskiego 7/5, 31-110 Kraków, tel: (12) 376 50 27
 • Godziny dyżurów: pon. – piątek: 9:30 – 16:00
 • Dodatkowe informacje: Stowarzyszenie świadczy pomoc dla cudzoziemców oraz dla Polaków pracujących z cudzoziemcami. Stowarzyszenie występuje jako rzecznik interesów cudzoziemców, działaniami nadzorczymi, edukacją kulturową oraz organizuje wydarzenia promujące różne kultury.

„INTEGRACJA BEZ GRANIC”

 • Typ działalności: kursy języka polskiego, bezpłatne porady prawne*, tłumaczenia dokumentów.
 • Strona www: http://integracja.wszia.opole.pl/index.php/porady 
 • Miasto: Opole
 • Kontakt w sprawie porad: 
Adam Stanik – (77) 423 20 34
 • Dodatkowe informacje: W ramach projektu utworzone przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu biuro integracji będzie świadczyło bezpłatne porady prawnicze. Usługi są darmowe pod warunkiem, iż dotyczą bezpośrednio Beneficjentów projektu i związane są z ich pobytem i poprawą sytuacji na terenie RP.