Organizacje pomagające cudzoziemcom

Organizacje pomagające cudzoziemcom

Organizacja Adres tel fax e-mail Strona internetowa
Amnesty International Polska ul. Piękna 66A/ 2,00-672 Warszawa (22) 827-60-00 (22) 827-60-00 amnesty@amnesty.org.pl http://www.amnesty.org.pl/
Caritas Polska ul. Okopowa 55,01-043 Warszawa +48 22 3348500

+48 22 3348585

+48 22 3348558

caritaspolska@caritas.pl www.caritas.pl
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych ul. Turecka 3/27,00-745 Warszawa www.cim.org.plwww.dialogmiedzykulturowy.org.pl
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ul. Krowoderska 11/731-141 Kraków +48 (12) 633 72 23 +48 (12) 423 32 77 biuro@pomocprawna.org http://www.pomocprawna.org
Fundacja „Dzieci Niczyje” ul. Katowicka 3103-932 Warszawa +48 (22) 616 02 68

+48 (22) 616 03 14

+48 (22) 616 02 68.

+48 (22) 616 03 14

fdn@fdn.pl http://fdn.pl
Fundacja Forum Różnorodności ul. Wspólna 65 lok. 600-687 Warszawa +48 (22) 400 09 12 biuro@ffrs.org.pl http://ffrs.org.pl
Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 3200-029 Warszawa +48 (0) 22 299 04 29

+48 539 091 100

inna@przestrzen.art.pl http://przestrzen.art.pl/
Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa ul.Chopina 14/7020-023  Lublin +48 81 743 68 05 +48 81 743 68 05 http://panstwoprawa.org
Fundacja „Ocalenie” ul. Ordynacka 9 lok. 21 (II piętro)00-364 Warszawa +48 22 828 04 64 +48 22 828 50 54 fundacja@ocalenie.org.pl http://www.ocalenie.org.pl
Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44 a05-080 Izabelin +48 605 888 753 info@forummigracyjne.org http://www.forummigracyjne.org/
Fundacja „Proksenos ” Kościeliska 703-614 Warszawa +48 600 800 327 proksenos@gazeta.pl
Fundacja Rozwoju „Oprócz granic” ul. Mazowiecka 12 lok. 24, 00-048 Warszawa +48 22 403 78 72

+48 517 459 418

biuro@frog.org.pl http://frog.org.pl/index.php
Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11,00-018 Warszawa +48 (22) 556 44 40 +48 (22) 556 44 50 hfhr@hfhrpol.waw.pl http://www.hfhr.pl
Klinika Prawa – Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej, Wydział Prawa i – Administracji,    Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/2800-927 Warszawa (+48 22) 55 24 318

(+48 22) 55 20 811

(+48 22) 55 24 318 klinika@wpia.uw.edu.pl http://www.klinika.wpia.uw.edu.pl
La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu Skrytka pocztowa nr 500 – 956 Warszawa 10 +48 (22) 628 99 99

+48 22 622 19 85

+48 (22) 622 19 85 strada@strada.org.pl http://www.strada.org.pl
Ośrodek Migranta Fu Shenfu ul. Ostrobramska 9804-118 Warszawa +48 (22) 610 02 52

+48 781 904 555

+48 (22) 610 02 52,

+48 781 904 555

osrodek@migrant.pl http://www.migrant.pl
Polska Akcja Humanitarna Siedziba główna PAHul. Szpitalna 5 lok. 300-031 Warszawa +48 (22) 828-88-82

+48 (22)828-90-86

+48 (22)831-99-38 pah@pah.org.pl http://www.pah.org.pl/
Biura regionalne PAHBiuro Regionalne w Krakowie ul. Szewska 4 (w oficynie, I p.)31-009 Kraków +48 (12) 42 15 771(0 12) 42 20 819 +48 (12) 42 20 819 krakow@pah.org.pl www.pah.org.pl
Biuro Regionalne w Toruniu ul. Wita Stwosza 287-100 Toruń +48 (56) 65 21 680

+48 (56) 65 21 369

+48 (56) 65 21 369 torun@pah.org.pl http://www.pah.org.pl
Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14,00-561 Warszawa +48 (22) 326-12-86

+48 (22) 326-12-00

+48 (22) 628-41-68 info@pck.org.pl

zarzad.glowny@pck.org.pl

head.office@pck.org.pl

http://www.pck.pl
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/5101-204 Warszawa (+48 22) 621-51-65 biuro@interwencjaprawna.pl http://interwencjaprawna.pl/
Stowarzyszenie „Jeden Świat” ul. Prusa 16a/1360-820 Poznań (61) 84-84-336 (61) 84-84-338 aneta@jedenswiat.org.pl http://jedenswiat.org.pl
Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul. Marszałkowskiej 7w Warszawie (wejście od ul. Emila Zoli). +48 22-405-66-30 +48 22-405-66-30 sws@sws.org.pl http://www.sws.org.pl
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej Krakowska 1931-062 Kraków (małopolskie) +48 (12) 431-15-59 againsthate@poczta.onet.pl http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej/1669
Fundacja Ormiańska KZKO ul. Broniewskiego 54/8301-716 Warszawa +48 696586108 marta@fundacjaormianska.pl

sekretariat@fundacjaormianska.pl

www.fundacjaormianska.pl
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne oś. Centrum B 5/44,31-927 Kraków +48 12 656 56 07 http://otk.armenia.pl/new/
Związek Ormian w Polsce im. ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 lok. 244-100 Gliwice +48 (32) 231 73 61 +48 (32) 231 73 61
Stowarzyszenie Dom Kaukaski w Polsce http://www.domkaukaski.org/
Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska ul. Szpitalna 5, lok. 27,00-031 Warszawa (+48 22) 773-35-77

+48 605 039 973

(+48 22) 773-35-77 info@wspolnotakaz.pl

spolnotakaz@gmail.com

http://www.wspolnotakaz.pl
Fundacja Ternopilska ul. Narutowicza 32/696-300 Żyrardów + 48 (46) 854 80 15 + 48 (46) 854 80 15 office@ternopilska.com http://ternopilska.com/
Stowarzyszenie „Mój Kazachstan” ul. Marszałkowska 115/69,00-102 Warszawa
IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ul. Mariensztat 800-302 Warszawa (+48 22) 5389103 (+48 22) 5389140 iomwarsaw@iom.int http://www.iom.pl
Biuro Regionalne UNHCR na Europę Środkową Felvinci út 27.1022 Budapest, Hungary + 36 1 336 3060 + 36 1 336 3080 hunbu@unhcr.org
UNHCR w Polsce Al. Szucha 13/15 lok. 1700-580 Warszawa + 48 22 628 6930 + 4822 625 6124 polwa@unhcr.org http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/index.html