Nieodpłatna pomoc prawna pozasądowa w Polsce – szczegółowe

Jako cudzoziemcowi, który nie przebywa na ternie Polski nie przysługuje ci nieopłatna pomoc z urzędu.

W uzasadnionych przypadkach możesz jednak zwrócić się z prośbą o pomoc do organizacji pozarządowych i innych instytucji. Niektóre z nich, jak np. Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego udzielają porad korespondencyjnie o ile zostaną spełnione warunki udzielenia tej pomocy (tj. przyślesz opis sprawy i podpisany formularz z akceptacją warunków udzielania pomocy).

Możesz również skorzystać z informacji prawnych zawartych na stronach internetowych dostępnych w języku polskim oraz w bazie aktów prawnych europejskich dostępnych głównie w języku angielskim.

 

Stan prawny na dzień 14 lipca 2013 r.