Adresy białoruskich organów państwowych

Adresy białoruskich organów państwowych / Контакты государственных органов

Państwowy Komitet Graniczny Republiki Białorusi
ul. Wolodarskogo 24, Mińsk  220050

(Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

220050, г. Минск, ул. Володарского 24)

E-mail: post@gpk.gov.by
Infolinia centrali kontroli granicznej: (37517) 216 2651

Brzeska Grupa Graniczna 

ul.Gerojew Oborony Brestskoj Kreposti 90, Brześć 224018

(Брестская пограничная группа
224018 г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 90)
tel.: (375162) 210 804

Grodzieńska Grupa Graniczna
ul.Belusza 1, Grodno 230019
(Гродненская пограничная группа,  230019 г. Гродно, ул.Белуша, 1)

tel.: (375152) 758 466

Smorgońska Grupa Graniczna
Smorgonie 231000, obwód grodzieński

(Сморгонская пограничная группа
231000 Гродненская обл., г. Сморгонь)
tel.: (3751592) 35883

8-01592-3-58-83

Ministerstwo ds. Podatków i Opłat Republiki Białorusi

ul. Sowietskaja 9,  Mińsk 220010

(Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
220010, г. Минск, ул. Советская, 9)

Biuro prasowe:
tel.: +375 (17) 229 79 29
e-mail: gnk@mail.belpak.by

Między Republiką Białorusi i Rzeczpospolitą Polską obwiązuje:  

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Mińsku dnia 18 listopada 1992 r.:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,15,138,65,,,umowa-miedzy-rzadem-rzeczyp ospolitej.html

Adresy internetowe Obwodowych Inspektoratów Ministerstwa ds. Podatków i Opłat Republiki Bialorusi: 

obwód brzeski: http://www.nalog.gov.by/ru/imns_bo_ru/

obwód witebski: http://www.nalog.gov.by/ru/imns_vo_ru/

obwód homelski: http://www.nalog.gov.by/ru/imns_go_ru/

obwód grodnieński: http://www.nalog.gov.by/ru/imns_gro_ru/

obwód miński: http://www.nalog.gov.by/ru/imns_mo_ru/

obwód mohylewski: http://www.nalog.gov.by/ru/imns_mgo_ru/

Inspektorat w Mińsku : http://www.nalog.gov.by/ru/imns_m_ru/

Wydział ds. Obywatelstwa i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi

ul. Gorodskoj Wal 4, Mińsk 220030 (budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wejście III)

Przyjmowanie stron:  1 i 3 czwartek miesiąca w godzinach: 8.00-13.00,  14.00-17.00,  oraz w 2 sobotę miesiąca w godz. 9.00-13.00

Kancelaria: (tel.) 218-72-36, (faks) 218-76-02

e-mail: dcm@mia.by
Infolinia ds. zagranicznej migracji zarobkowej: 218-52-64.

Przydatne informacje na temat migracji: http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=12681