Białoruskie placówki dyplomatyczne i konsularne w Polsce

Ambasada Republiki Białorusi w Polsce
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
Telephone: (22) 742 09 90, 842 52 02 (24 hours)
Fax: (22) 742 09 80
E-mail: poland@mfa.gov.by
www: www.poland.belembassy.org
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek  08.30-12.20 i 13.00-17.10

Sekcja Konsularna: ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
Tel.: (22) 742 07 10
Fax: (22) 842 43 41
Godziny otwarcia:  Poniedziałek – Piątek  08.00-15.00
Konsulat Generalny Republiki Białorusi w  Białystoku
ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok
Tel.: (85) 664 99 40, 664 99 46
Fax: (85) 664 99 58,
E-mail: poland.bialystok@mfa.gov.by
www: www.poland.belembassy.org
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek  08.00-12.00 i 13.00-17.00

Punkt konsularny Konsulatu Generalnego Republiki Białorusi w  Białystoku
ul. Wierbna 9 m. 3, 16-300 AUGUSTÓW
Tel. /Fax: (87) 643 09 71
Godziny pracy biura: Poniedziałek – Piątek  08.00-17.00
Godziny przyjmowania interesantów: 09.00-12.00 (przyjmowanie aplikacji wizowych)
15.00-16.00 (wydawanie wiz)


Konsulat Generalny Republiki Białorusi w  Gdańsku
ul. Noakowskiego 9, 80-313 Gdańsk Oliwa
Tel.: (58) 341 00 26, 341 80 88
Fax: (58) 341 40 26
E-mail: poland.gdansk@mfa.gov.by
www: www.poland.belembassy.org
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek  08.00-15.00

Konsulat Generalny Republiki Białorusi w  Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 77, 21-500 Biała Podlaska
Tel.: (83) 342 18 14
Fax: (83) 342 18 17
E-mail: poland.bialapodlaska@mfa.gov.by
www: www.poland.belembassy.org
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek  09.00-16.00