Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne na Białorusi

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi
Białoruś, Mińsk, Biaduli 11, 220034
Tel.: +375 17 3885200
Tel. dyżurny: +375 29 6703374
Faks: +375 17 3885225 Faks: +375 17 3885222
E-mail: minsk.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.minsk.msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu
Białoruś, Brześć, Kujbyszewa 34, 224016
Tel.: +375 162270001 (w godzinach pracy placówki)
Tel. dyżurny: +375 292 009 400 (po godzinach pracy placówki
Faks: +375 162203829
E-mail: brzesc.kg.konsul@msz.gov.pl
www.brzesc.msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie
Białoruś, Grodno, Budionnego 48A, 230023
Tel.: +375 152 731000
Tel. dyżurny: +375 333117770
Faks: +375 152 731022
E-mail: grodno.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.grodno.msz.gov.pl

Instytut Polski w Mińsku
Białoruś, Mińsk, Wołodarskiego 6, 220030
Tel.: + 375 17 2006378, + 375 17 2009581
E-mail: instpol@instpol.by
www.instpol.by