Edukacja

 

 

Навчання іноземців в Україні

Прийом на навчання громадян Польщі здійснюється у відповідності до ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» та Постановою КМУ від 5.08.1998 р. № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

Іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за результатами співбесіди з предметів, передбачених правилами прийому до вищого навчального закладу за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

Іноземці, які постійно проживають на території України мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

Іноземці подають до вищих навчальних закладів такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;

ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

До аспірантури і докторантури, крім зазначених документів, іноземці подають також інші відповідні документи в установленому порядку.

Зазначені в підпунктах „б”, „г”, „е” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Відповідальність за своєчасне оформлення документів на право перебування іноземних студентів в Україні несе вищий навчальний заклад, який здійснює прийом іноземців на навчання.

Безвізовий режим в’їзду громадян Польщі на територію України дає можливість самостійно безпосередньо здійснювати пошук навчального закладу та обирати напрям підготовки. Особливості прийому іноземних громадян у конкретний ВНЗ може бути деталізовано його Правилами прийому, тому необхідно безпосередньо зв’язатись з приймальною комісією відповідного навчального закладу. Відповідну інформацію також можна з’ясувати на офіційному сайті відповідного ВНЗ, але слід зважати на те, що ця інформація може бути доступною лише українською або російською мовами.