[Ukraińska wersja językowa na dole]

Polskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie:

Ambasada Republiki Polska w Kijowie
ul. Jaroslawiw Wał, 12, 01034 Kijów
Tel:(+38044) 230-07-00, 230-07-03
Faks:(+38044) 270-63-36

kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.kijow.msz.gov.pl

Wydział Konsularny RP w Kijowie

ul. B. Chmielnickiego 60, 01901 Kijów

Tel: +38 044 284 00 40
Faks: +38 044 234 99 89

kijow.amb.wk@msz.gov.pl
http://www.kijow.msz.gov.pl

Generalny Konsulat Republiki Polska w Charkowie
ul. Artema, 16, 61002 Charków
Tel.(+38057) 757 88 01, 757 88 03
Faks(+38057) 757 88 04

charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.charkow.msz.gov.pl

Generalny Konsulat Republiki Polska w Lwowie
ul. Iwana Franki, 108, 79011 Lwów
Tel.( +380 32) 295 79 40,( +380 32) 295 79 42
Faks( +380 32) 295 79 44

wiza.lwow@msz.gov.pl
http://lwow.msz.gov.pl

Generalny Konsul, pytanie prawa, konsularnej kurateli, kultury, nauki, wypłat emerytur,
reprezentacja polskich ekonomicznych i handlowych interesów, informacyjne wsparcie biznesu
ul. Iwana Franki, 108, 79011 Lwów
tel./faks( +380 32) 295 79 90

lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.lwow.msz.gov.pl

Generalny Konsulat Republiki Polska w Lwowie jest zamieszczony w dwóch domach za następnymi adresami:
ul. Iwana Franki, 110 – tel. +380 32 2957988, faks. +380 32 2957989(Karta Polaka i miejscowy przygraniczny ruch)
ul. Iwana Franki 108 – tel. +380 32 2957990, faks. +380 32 2957980

Wizowa informacja: tel. +380 32 2957940, +380 32 2957942 faks. +380 32 2957944
Całodobowy telefon konsularnej pomocy obywatelom Republiki Polski :
+380952600200
Jest określony Generalnym Konsulem przedstawiciel przyjmuje w sprawie skarg i propozycji в robotnicy środy, z 10.00 po 12.00  w Generalnym Konsulacie RP w Lwowie na ul. Iwana Franki 108. Jest możliwość porozumieć się na spotkanie za numerem telefonu : 0038/032-29-57-990.

Generalny Konsulat Republiki Polska w Łucku
ul. Dubniwska, 22 , 43010 Łuck
Tel.(+380332) 280-640
Faks(+380332) 280-659

kg.luck@msz.gov.pl
www.luck.msz.gov.pl

Generalny Konsulat Republiki Polska w Odessie
ul. Uspenska, 2/1, 65014 Odessa
Tel.(+38048) 722 56 96, 722 60 03
Faks(+38048) 722 77 01

odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.odessa.msz.gov.pl

Generalny Konsulat Republiki Polska w Winnicy
ul. Kozyckoho, 51, 21050 Winnica
Tel.(+380 432) 50 74 13
Faks(+380 432) 50 74 14
wizowa informacja(380 432) 507 411
informacja do spraw Karty Polaka(+380 432) 507 412

winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.winnica.msz.gov.pl

Generalny Konsulat Republiki Polska w Sewastopolu
ul. Pirogowa, 3, 99003 Sewastopol
Tel.(+380 692) 539 881
Faks(+380 692) 539 885

sewastopol.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.sewastopol.msz.gov.pl

 

*     *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Контакти всіх дипломатичних представництв Польщі в Україні:

 

Посольство Республіки Польща у Києві

вул. Ярославів Вал, 12, 01034 Київ
Teл: (38044) 230-07-00, 230-07-03
Факс: (38044) 270-63-36
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.kijow.msz.gov.pl

 

Консульський Відділ Посольства Республіки Польща у Києві
вул. Богдана Хмельницького, 60, 01034 Київ
Тел. (38044) 284 00 40
Факс (38044) 234 99 89
kijow.amb.wk@msz.gov.pl
http://www.kijow.msz.gov.pl
Генеральне Консульство Республіки Польща у Харкові
вул. Артема, 16, 61002 Харків
Тел. (38057) 757 88 01, 757 88 03
Факс (38057) 757 88 04
charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl  
http://www.charkow.msz.gov.pl
Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові

вул. Івана Франка, 108, 79011 Львів
Тел. (+380 32) 295 79 40, (+380 32) 295 79 42
Факс (+380 32) 295 79 44
wiza.lwow@msz.gov.pl
http://lwow.msz.gov.pl

 

Генеральний Консул, питання права, консульської опіки, культури, науки виплата пенсій
репрезентація польських економічних та торгівельних інтересів, інформаційна підтримка бізнесу

вул. Івана Франка, 108, 79011 Львів
тел./факс (+380 32) 295 79 90
lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.lwow.msz.gov.pl

Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові розміщене в двох будинках за наступними адресами:

  • вул. Iвана Франка, 110 – тел. +380 32 2957988, факс. +380 32 2957989 (Карта поляка i місцевий прикордонний рух)
  • вул. Івана Франка 108 – тел. +380 32 2957990, факс.+380 32 2957980

Візова інформація: тел.+380 32 2957940, +380 32 2957942 факс.+380 32 2957944

Цілодобовий телефон екстренної  консульської допомоги громадянам Республіки Польщі:

+380952600200

Визначений Генеральним Консулом представник приймає в справі скарг та пропозицій в робочі середи, з 10.00 по 12.00 год. у Генеральному Консульстві РП у Львові по вул.Івана Франка 108. Є можливість домовитися на зустріч за номером телефону: 0038/032-29-57-990.
Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку
вул. Дубнівська, 22 б, 43010 Луцьк
Тел. (380332) 280-640
Факс (380332) 280-659
kg.luck@msz.gov.pl
www.luck.msz.gov.pl
Генеральне Консульство Республіки Польща в Одесі
вул. Успенська, 2/1, 65014 Одеса
Тел. (38048) 722 56 96, 722 60 03
Факс (38048) 722 77 01
odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.odessa.msz.gov.pl

Генеральне Консульство Республіки Польща у Вінниці
вул. Козицького, 51, 21050 Вінниця
Тел. (380 432) 50 74 13
Факс (380 432) 50 74 14
візова інформація (380 432) 507 411
інформація з питань Карти Поляка (380 432) 507 412
winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.winnica.msz.gov.pl
Генеральне Консульство Республіки Польща у Севастополі
пл. Пирогова, 3, 99003 Севастополь
Тел. (380 692) 539 881
Факс (380 692) 539 885