Cudzoziemcy na Ukrainie – informacje podstawowe.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

Podstawowym aktem, który reguluje prawa i obowiązki obcokrajowców na Ukrainie jest ustawa o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców z dnia 22 września 2011.

 1. Tekst ustawy o języku ukraińskim (Załącznik № 1)
 2. Tekst ustawy w języku angielskim (Załącznik № 2)

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje przydatne dla cudzoziemców przebywających na Ukrainie są dostępne także na stronach internetowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych:

 1. Ambasada Polska w Kijowie
 2. Konsulat Generalny RP  we Lwowie
 3. Konsulat Generalny RP w Łucku
 4. Konsulat Generalny RP w Winnicy
 5. Konsulat Generalny RP w Charkowie 
 6. Konsulat Generalny RP w Odessie 
 7. Konsulat Generalny RP w Sewastopolu 

WJAZD / POBYT

Informacje na temat zagadnień związanych z wjazdem i pobytem na Ukrainie, informacje dotyczące spraw konsularnych (m. in. dotyczące ochrony konsularnej dla obywateli,  otrzymania statusu obywatela Ukrainy, porad dla podróżujących, wjazdu i pobytu cudzoziemców na Ukrainie, rozpatrzenia wniosków obywateli) są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy:

Strona oferuje możliwość konsultacji z Departamentem Służby Konsularnej.

PRACA

Informacje dotyczące zatrudnienia obcokrajowców są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy.

EDUKACJA

Informacje na temat możliwości kształcenia studentów zagranicznych na Ukrainie są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy:

Także niektóre szkoły wyższe zamieszczają na swoich stronach informacje  związane z edukacją w tych instytucjach.

TURYSTYKA:

Popularne portale turystyczne o Ukrainie:

Turystyczne portale poszczególnych miejscowości:

 

INNE:

Ponadto, informacje o Ukrainie i tradycjach ukraińskich znajdują się na stronach portalu See You in Ukraine (Do zobaczenia na Ukrainie; portal nie jest dostępny w języku polskim):

 1. w języku ukraińskim
 2. w języku angielskim
 3. w języku rosyjskim