Zawarcie związku małżeńskiego

 

 

 

Реєстрація іноземцем шлюбу в Україні

Питання реєстрації шлюбу врегульовано ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Сімейним Кодексом України.

Громадянин Польщі нарівні з громадянами України має право на реєстрацію шлюбу в українських органах державної реєстрації актів цивільного стану. Це зручно тим, що такий орган є в кожному районі. Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють компетентні органи Польщі про державну реєстрацію актів цивільного стану її громадян. Для реєстрації шлюбу необхідно подати заяву, паспорт для виїзду за кордон, який підтверджує законність перебування на території України, інший документ який додатково підтверджує законність проживання на території України (якщо такий є). Окрім цього, громадянин Польщі повинен надати доказ того, що він не перебуває у шлюбі, оскільки у національному паспорті громадян Польщі (dowód osobisty) не вказані відомості про сімейний стан (документ, виданий компетентним органом державної влади Польщі та легалізований у встановленому порядку).

Закордонні дипломатичні установи України приймають з метою легалізації офіційні документи, складені і засвідчені на території держави перебування або консульського округу органами державної влади, до компетенції яких входить проведення процедури консульської легалізації, для їх подальшого використання в Україні.

У разі наявності в країні перебування вимог консульської легалізації документів, які складені та засвідчені в Україні та легалізовані в Департаменті консульської служби МЗС України, консульська посадова особа здійснює консульську легалізацію представлених документів.

Не підлягають консульській легалізації офіційні документи, складені та засвідчені в Україні і які не пройшли попереднього засвідчення у Департаменті консульської служби МЗС України.

Закордонні дипломатичні установи України мають зразки підписів та відбитків печаток посадових осіб державних органів, які входять до консульського округу держави перебування.

Консульська посадова особа засвідчує офіційні документи лише після того, як пересвідчиться у їх відповідності міжнародним договорам України, чинному законодавству України і країни перебування.

У разі виникнення у консульської посадової особи сумніву, щодо юридичної сили поданого документа, його оформлення, тощо, вона може звертатися за роз’ясненням до державних органів країни перебування, за консультацією до юриста, Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Консульська посадова особа не може легалізувати офіційні документи і доручення, які видаються іноземними державами, незалежно від того, видаються ці документи на ім’я та на користь громадян України чи іноземних громадян, якщо ці документи призначені для дії на території іншої іноземної держави, а не на території України.

Заява про реєстрацію шлюбу подається особисто. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

У виняткових випадках цей строк може бути скорочений керівником державного органу відділу реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви наречених та документів, які підтверджують наявність поважної причини для його скорочення. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені факти, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. Якщо наречені не можуть з’явитися з поважних причин до органу реєстрації актів цивільного стану в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день. У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви. Якщо наречені не з’явилися до органу реєстрації актів цивільного стану протягом тримісячного строку від дня подання заяви про реєстрацію шлюбу і не повідомили про причину неявки, то заява втрачає чинність.

Реєстрація шлюбу через представника не допускається. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою.

Інші процедури та строки такі ж, як і для громадян України.

Посилання на сайт, де вказані адреси та контактні телефони всіх обласних та районних органів РАЦС в такому форматі:

http://www.minjust.gov.ua/str_ust_rags

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Львівській області

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Олива Ірина Степанівна (032) 255-04-67

79000,
м. Львів,
вул. Дорошенка, 23

Водночас законодавство Польщі дає право громадянину Польщі зареєструвати шлюб у будь-якому консульстві Польщі в Україні.