Zezwolenie na pobyt czasowy

 

 

 

Видача посвідки на тимчасове проживання

Отримувачі послуги

Іноземці та особи без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку.

Підстави для отримання послуги

Звернення іноземця або особи без громадянства із заявою встановленого зразка та необхідними документами.

Як отримати послугу
 • Зібрати необхідні документи;
 • звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС України за місцем проживання;
 • подати заяву та необхідні документи;
 • отримати посвідку на тимчасове проживання.
Вартість послуги та пільги

Послуга – 52,49.

Вартість бланка – 21,30.

Державне мито – 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Від сплати державного мита звільняються:

 • громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • інваліди І та ІІ групи.
Подача заяви

Особисто.

Необхідні документи

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, подають:

 1. заяву;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства та його копію;
 6. зобов’язання роботодавця повідомити ДМС та державній службі зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору, контракту з таким іноземцем або такою особою без громадянства;
 7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
 8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

 1. заяву;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. подання державної установи, підприємства чи організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;
 6. копію реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги;
 7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
 8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, подають:

 1. заяву;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мовою тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. подання відповідної релігійної організації;
 6. погодження державного органу, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;
 7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
 8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових. організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

 1. заяву;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. подання відповідної філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської неурядової організації іноземної держави в Україні та копію свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської неурядової організації іноземної держави в Україні;
 6. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
 7. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

 1. заяву;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. подання відповідного представництва іноземного суб’єкта господарювання в Україні;
 6. копію свідоцтва про реєстрацію зазначеного представництва
 7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита
 8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

 1. заяву;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. подання відповідної філії або представництва іноземного банку в Україні;
 6. копію свідоцтва про акредитацію філії або представництва;
 7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
 8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку, подає:

 1. заяву-анкету;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. подання відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну, або волонтерської організації;
 6. копію свідоцтва про державну реєстрацію зазначеної організації (для волонтерських організацій. ;
 7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документа про звільнення від сплати державного мита;
 8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації, подають:

 1. заяву;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. звернення іноземного засобу масової інформації;
 6. подання відповідного державного органу, відповідального за реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сфері;
 7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
 8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають:

 1. заяву;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. документ, що підтверджує факт навчання в Україні;
 6. зобов’язання навчального закладу повідомити ДМС про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу;
 7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
 8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», уклали шлюб з громадянами України, подають:

 1. заяву-анкету;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України;
 5. копію паспорта громадянина України, з яким іноземець перебуває у шлюбі;
 6. дійсний поліс медичного страхування;
 7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
 8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства було укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право».

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, зазначеними у частинах другій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», подають:

 1. заяву-анкету;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
 3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
 4. дійсний поліс медичного страхування;
 5. документ, згідно з яким вони відповідно до права країни походження іноземця або особи без громадянства вважаються членами сім’ї особи, зазначеної в частинах другій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який визнається дійсним в Україні у разі його легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України;
 6. документ про наявність у приймаючої сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї;
 7. копію посвідки на тимчасове проживання іноземця, до якого прибув член сім’ї;
 8. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
 9. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, яких до завершення граничного строку перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не було примусово видворено з України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, що не залежать від таких осіб, подають:

 1. заяву (після завершення граничного строку тримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні);
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (за наявності);
 3. довідку про утримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, яка видається на підставі висновку ДМС про неможливість примусового видворення з України іноземця або особи без громадянства з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною походження іноземця або особи без громадянства або з причин, що не залежать від таких осіб, після завершення дванадцятимісячного строку тримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, або якщо технічну неможливість здійснити примусове видворення іноземця було виявлено раніше;
 4. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита
 5. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).
Термін розгляду заяви

Протягом 15 робочих днів з дати прийняття територіальним органом або підрозділом ДМС України документів від іноземця або особи без громадянства

Підстави для відмови у наданні послуги

Рішення про відмову у видачі посвідки іноземцеві та особі без громадянства приймається у разі:

 1. необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;
 2. необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 3. коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
 4. подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
 5. коли виявлено факти невиконання ними рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, чи коли іноземець або особа без громадянства мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;
 6. стосовно видачі посвідки на тимчасове проживання звернулись іноземець або особа без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, або їх представник, який не має документального підтвердження повноважень на отримання посвідки на тимчасове проживання;
 7. іноземець або особа без громадянства вже отримали посвідку на тимчасове проживання, яка є дійсною на день звернення (крім випадків обміну, видачі посвідки на тимчасове проживання замість втраченої або викраденої);
 8. іноземець або особа без громадянства подали не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання;
 9. коли дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану іноземцем або особою без громадянства.
Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не пізніше ніж за 15 днів до закінчення дозволеного строку перебування на території України. Для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з країн з візовим порядком в’їзду, обов’язкова наявність довгострокової візи типу Д.

Акти законодавства, що регулюють надання послуги: