Założenie konta bankowego

Jeżeli przebywasz w Polsce jako pracownik możesz założyć konto bankowe. Przepisy polskiego prawa bankowego nie wprowadzają żadnych ograniczeń dotyczących możliwości założenia i prowadzenia rachunku bankowego (tradycyjnego czy internetowego) zarówno dla osób dla osób niebędących obywatelami RP, czy też nawet  niemających stałego miejsca zamieszkania na terenie RP. Podczas zakładania konta możesz zostać poproszony o przedstawienie:

  • karty pobytu i paszportu zagranicznego lub jeśli nie posiadasz karty pobytu, powinien wystarczyć paszport lub dowód osobisty kraju pochodzenia.

Warto jednak podkreślić, ze często kwestie formalne są uzależnione od indywidualnej oferty i wymagań twojego banku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939)

Dodatkowe informacje:
Poniżej została zamieszczona przykładowa, pomocnicza lista banków, w których nie powinieneś mieć problemu z założeniem rachunku bankowego:

  • http://www.ingbank.pl
  • http://www.mbank.pl
  • http://www.pkobp.pl
  • http://inteligo.pl/
  • http://www.pekao.com.pl
  • http://www.credit-agricole.pl
  • http://www.bzwbk.pl

Opracowali: Katarzyna Kawala i Maciej Styczeń