Nieodpłatna pomoc prawna pozasądowa w Polsce – szczegółowe

Jako cudzoziemcowi, z zasady nie przysługuje ci nieodpłatna pomoc z urzędu.

Zdarzają się  jednak sytuacje, w których cudzoziemcowi będzie przysługiwała pomoc prawna z urzędu na zasadach ogólnych np. kiedy będzie oskarżonym lub pozwanym – wówczas stosuje się do niego takie same zasady jak do obywateli polskich.

W sprawach pozasądowych, w których nie przysługuje ci nieodpłatna pomoc prawna, możesz korzystać z nieodpłatnej pomocy i pouczeń udzielanych przez organizacje pozarządowe oraz kliniki prawa.

Możesz również skorzystać z informacji prawnych zawartych na stronach internetowych dostępnych w języku polskim oraz w bazie aktów prawnych europejskich dostępnych głównie w języku angielskim.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Nieodpłatna pomoc prawna pozasądowa w Polsce – Informacje ogólne

Stan prawny na dzień 14 lipca 2013 r.