Podatki

Jeśli wykonujesz pracę jako pracownik to ciąży na Tobie obowiązek płacenia podatków. Część z nich w formie zaliczek zapłaci za Ciebie pracodawca. Część z nich musisz w rozliczeniu rocznym zapłacić sam.

Podatek dochodowy:

 • Jeśli pracujesz na umowie o pracę czy na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia to musisz zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Jeśli pracujesz na umowę o pracę lub umowy o dzieło/zlecenie, to zaliczkę na ten podatek odprowadzi za Ciebie pracodawca.
 • W Polsce obowiązują progi podatkowe (18% do kwoty 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tą kwotę).
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opodatkowania umów o dzieło i umów zlecenia zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% od przychodu (szczegóły w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • Raz w roku (do 30 kwietnia) należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z całości należnego podatku dochodowego przy pomocy deklaracji rocznych (zazwyczaj PIT-37).
 • Koniecznie sprawdź czy Polska nie ma podpisanej z Twoim krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (i jakie prawa lub obowiązki z niej dla Ciebie wynikają).

Podatek PCC

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatkowi temu podlegają niektóre następujące czynności cywilnoprawne:
  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego
  • długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  • ustanowienie hipoteki,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy spółki
 • W zależności od rodzaju czynności obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na odpowiedniej stronie czynności (kupującym, obdarowanym, nabywcy nieruchomości…).
 • Jeśli wykonałeś czynność podlegającą opodatkowaniu PCC musisz go odprowadzić w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego (za wyjątkiem podatku PCC odprowadzanego przez Notariusza).

Podstawa prawna:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
 • Podatek PCC – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Lista urzędów/instytucji właściwych dla danego obszaru
Urząd Skarbowy http://www.urzad-skarbowy.pl/

Linki
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania;jsessionid=8F961123E093100899E0D2E363B4AF23

Opracowała: Anna Klank