Założenie konta bankowego

Założenie działalności gospodarczej w Polsce oznacza konieczność założenia konta bankowego. Jest to niezbędne, ze względu na fakt, iż zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wszelkie transakcje powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego:

  • gdy ich stronami są przedsiębiorcy
  • lub gdy jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza równowartość 15000 euro.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939)
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807)

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji dotyczących założenia działalności gospodarczej w Polsce znajdziesz na podstronie dot. działalności gospodarczej w Polsce, oraz na stronie: http://migrant.info.pl/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_gospodarcza_w_Polsce.html