Założenie konta bankowego

Przebywając na terenie Polski tymczasowo jako turysta, możesz założyć konto bankowe, ponieważ polskie prawo nie wprowadza w tej dziedzinie żadnych ograniczeń. Należy mieć jednak na względzie, że w wielu wypadkach kwestie formalne, dotyczące procedury założenia konta będą zależały od indywidualnej oferty danego banku. Standardowo możesz zostać poproszony o przedstawienie:

  • swojego paszportu zagranicznego, albo innego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie Twojego kraju, lub
  • ewentualnie  dowodu osobistego wydanego w kraju pochodzenia. (W przypadku braku w dowodzie osobistym adresu zamieszkania dodatkowo będzie wymagany inny dokument potwierdzający adres zamieszkania na terytorium obcego państwa.)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939)

Dodatkowe informacje:
Poniżej została zamieszczona przykładowa, pomocnicza lista banków, w których nie powinieneś mieć problemu z założeniem rachunku bankowego:

Opracowali: Katarzyna Kawala i Maciej Styczeń