Wybory

 

Jeżeli przebywasz w Polsce tymczasowo jako turysta to nie masz ani czynnego ani biernego prawa wyborczego, tj. nie możesz uczestniczyć w wyborach ani być w nich wybierany.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112)

 

Dodatkowe informacje:

W Polsce w wyborach mogą brać udział tylko obywatele polscy. Wyjątek stanowią wybory do rad gmin i Parlamentu Europejskiego, w których mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Więcej informacji na temat wyborów w Polsce możesz znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, czyli urzędu odpowiedzialnego za przeprowadzanie wyborów w Polsce. Adres strony: http://pkw.gov.pl/