Ochrona danych osobowych

W Polsce obowiązuje Ustawa o Ochronie Danych Osobowych. Dzięki niej również Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, numer paszportu, adres e-mail, dane o twoim zdrowiu, itd.) są objęte ochroną prawną. Oznacza to, że masz prawo do swobodnego dostępu do dysponowania nimi, ale również do reagowania jeżeli ktoś łamie Twoje prawo i w sposób nieuprawniony się nimi posługuje, np. kiedy bez Twojej zgody się posługuje się twoimi danymi osobowymi (np. imieniem i nazwiskiem, adresem itd.) lub je upublicznia.

Instytucją, która czuwa nad przestrzeganiem prawa w tym zakresie jest Główny Inspektor Danych Osobowych (GIODO).

Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia twoich praw, możesz się do niego zwrócić ze skargą.

Na stronie GIODO znajdziesz szereg niezbędnych informacji związanych z ochroną danych osobowych oraz informacje jak chronić swoich danych osobowych oraz jak dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia ich ochrony.

Przydatne linki: 

Urząd do spraw Cudzoziemców

Informator dla cudzoziemców: www.migrant.info.pl

Podstawa prawna

Stan prawny na dzień 30 lipca 2013 r.