Opieka zdrowotna

Leczenie oraz opieka zdrowotna w Polsce mogą być płatne lub bezpłatne.

Do bezpłatnej opieki lekarskiej maja prawo osoby:

 • opłacające składkę na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego (samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy),
 • posiadające wykupioną polisę ubezpieczeniową uprawniającą do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Jeśli studiujesz w Polsce: z zasady przysługuje Ci bezpłatne leczenie oraz opieka lekarska w ramach wykupionej polisy ubezpieczeniowej uprawniającej do opieki medycznej w Polsce. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Jeśli jesteś zatrudniony w Polsce jako pracownik z zasady przysługuje Ci bezpłatne leczenie lekarskie oraz opieka lekarska w ramach opłaconej składki, którą musi za Ciebie odprowadzać pracodawca. Upewnij się, że pracodawca odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą w Polsce, jesteś przedsiębiorcą,  przysługuje Ci bezpłatne leczenie lekarskie oraz opieka lekarska w ramach opłaconej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), którą musisz uiścić samodzielnie w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Jeśli przebywasz w Polsce jako turysta, bezpłatne leczenie oraz opieka lekarska przysługuje Ci tylko jeśli wykupiłeś podróżne ubezpieczenie medyczne (polisa komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego). W przeciwnym razie będziesz musiał sam/a opłacić koszty leczenia.

Do bezpłatnej opieki zdrowotnej mają również prawo kobiety w ciąży, w czasie porodu oraz w połogu, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne oraz osoby, które przebywają w Polsce w związku z trwającą procedurą o nadanie statusu uchodźcy.

Płatna forma korzystania z pomocy lekarskiej polega na samodzielnym opłacaniu usług lekarskich lub leczniczych w gabinetach lekarskich lub w szpitalach czy w ośrodkach zdrowia. W dużej mierze do płatnych usług leczniczych należy również leczenie stomatologiczne.

Jak zacząć się leczyć?

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce związane jest z wyborem tzw. „lekarza pierwszego kontaktu”. Jest to lekarz medycyny rodzinnej, który przyjmuje najczęściej w ośrodku zdrowia lub w lokalnej przychodni. Jest to lekarz, do którego Ty lub Twoja rodzina powinna się udać za każdym razem, gdy będzie tego wymagała sytuacja. Jeśli Twój problem będzie wymagał konsultacji ze specjalistą (kardiolog, reumatolog) lekarz rodzinny wypisze Ci skierowanie i udzieli informacji jak skontaktować się z placówką specjalistyczną.

Możesz samodzielnie wybrać placówkę podstawowej opieki medycznej, pamiętaj jednak, że warto sprawdzić wcześniej, czy lokalny ośrodek zdrowia świadczy usługi, których potrzebujesz (nie we wszystkich przychodniach będziesz mógł wykonać np. badania krwi lub umówić się na wizytę u specjalisty).

Aby sprawdzić, które ośrodki działają na terenie Twojego miejsca zamieszkania, zajrzyj na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl. Możesz tam sprawdzić, które ośrodki mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia [czyli instytucją, która zarządza opieką medyczną w Polsce i rozdziela środki na leczenie w szpitalach oraz placówkach zdrowia] i świadczą darmową opiekę medyczną dla osób ubezpieczonych.

Jeżeli przychodnia, w której na co dzień się leczysz nie organizuje dyżurów w czasie dni wolnych czy też świąt, warto sprawdzić który ośrodek przyjmuje w te dni w Twojej okolicy, tę informację również znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl, na tej stronie znajdziesz również przypadki, kiedy możesz zgłosić się do takiej przychodni, zazwyczaj są to silne bóle, zatrucia pokarmowe, reakcje alergiczne, czyli stany które nie wymagają hospitalizacji.

Jeżeli chodzi o leczenie dzieci zazwyczaj jest to inna placówka, która prowadzi dyżur z lekarzem pediatrą, te formy leczenia są prowadzone w ramach całodobowej opieki ambulatoryjnej POZ

Jeżeli wybierzesz już swoją przychodnię, musisz złożyć odpowiedni wniosek w rejestracji przychodni. Personel będzie musiał potwierdzić Twoje prawo do bezpłatnego leczenia, oznacza to, że osoby upoważnione sprawdzą Twoje ubezpieczenie w systemie Elektronicznej Weryfikacji Świadczeniobiorców lub poproszą o inny dokument uprawniający Cię do bezpłatnego leczenia, lub też złożysz oświadczenie o przysługującym Ci prawie do pobierania świadczeń zdrowotnych. Od tej pory możesz korzystać z usług przychodni.

Jeżeli przychodnia, w której na co dzień się leczysz nie organizuje dyżurów w czasie dni wolnych czy też świąt, warto sprawdzić który ośrodek przyjmuje w te dni w Twojej okolicy. Tę informację również znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl. Pamiętaj także, że  na stronie znajdziesz również przypadki, kiedy możesz zgłosić się do przychodni dyżurującej w dni wolne od pracy (zazwyczaj są to silne bóle, zatrucia pokarmowe, reakcje alergiczne). W przypadku wizyty z dzieckiem sprawdź, w której placówce dyżuruje pediatra.

Badania specjalistyczne:

W ramach leczenia w Polsce przysługują Ci również specjalistyczne badania, na które może kierować Cię lekarz „pierwszego kontaktu”, np. badania krwi, badania specjalistycznym sprzętem diagnostycznym (np. badanie tomografem komputerowym).

Warto pamiętać, że w sytuacji zagrożenia życia przysługuje Ci specjalistyczne badanie bez oczekiwania. W innym przypadku powinieneś znaleźć miejsce gdzie możesz wykonać takie badanie i gdzie również zostaniesz poinformowany o jego  terminie.

Wyznaczone badanie można zakupić również w formie płatnej usługi medycznej (np. jeśli miejsce w kolejce na badanie nieodpłatne jest odległe, a Tobie zależy na szybkim wykonaniu badań).

Jest również lista lekarzy, do których nie potrzebujesz skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego. Wystarczy wtedy zapisać się do wybranego lekarza na wizytę, są to:

 • ginekolodzy i położnicy
 • onkolodzy
 • dermatolodzy i wenerolodzy
 • okuliści
 • psychiatrzy

Warto pamiętać, ze system bezpłatnej opieki medycznej w Polsce dysponuje ograniczonymi środkami, co powoduje długie kolejki do lekarzy specjalistów oraz do specjalistycznych szpitali. Ustalona kolejność przyjmowania  nie dotyczy pacjentów z zagrożeniem życia.

Czasem warto wykupić dodatkową polisę zdrowotną na rynku komercyjnych ubezpieczeń aby zwiększyć swój dostęp do leczenia.

W ramach leczenia szpitalnego, jeżeli stan chorego cudzoziemca jest bardzo poważny i leczenie wymaga dłuższego pobytu w szpitalu, może on ubiegać się o przedłużenie wizy, na podstawie której wjechał do Polski. Po złożeniu wniosku i dokumentów potwierdzających pobyt w szpitalu wiza zostanie przedłużona przez wojewodę właściwego na miejsce Twojego pobytu.

W ramach bezpłatnego leczenia lekarz może wypisać Ci receptę na lekarstwa. Jeżeli jesteś ubezpieczony, przysługuje Ci odpowiednia zniżka na nie w aptece, jeżeli jesteś przewlekle chory niektóre lekarstwa są dla Ciebie bezpłatne. Wszystkich informacji na temat refundacji lekarstw szukaj na stronie www.nfz.gov.pl, w zakładce Refundacje.  Jeśli  będziesz chciał znaleźć tańszy zamiennik lekarstwa, który został Ci wypisany na recepcie, o to możesz zapytać farmaceutę w aptece, jak również tę informację znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl

Prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta

Jako pacjent masz prawo do:

 • informacji na temat Twojego stanu zdrowia oraz sposobu prowadzonego leczenia,
 • dostępu do dokumentacji medycznej,
 • zachowania w poufności wszystkich danych związanych z Twoją chorobą,
 • wyrażenia zgody lub jej odmowy na wykonanie  określonych zabiegów medycznych,
 • do poszanowania Twojej intymności i godności,
 • opieki duszpasterskiej,

Jeśli nie zastrzegłeś inaczej, Twoi najbliżsi lub osoby przez Ciebie upoważnion będą mogły również uzyskać informację o Twoim stanie zdrowia lub odwiedzić Cię w szpitalu.

Rzecznik Praw Pacjenta

Ważną instytucją działająca w interesie ochrony praw pacjentów jest Rzecznik Praw Pacjenta. W biurze Rzecznika lub na jego stronie internetowej możesz bez problemu uzyskać wszelkie informacje oraz zadać pytania dotyczące Twojej sytuacji.

Biuro Rzecznika może również udzielać nieodpłatnej informacji prawnej w ramach usług medycznych.

Pamiętaj! Rzecznik nie udzieli Ci informacji o Twoim stanie zdrowia, może natomiast interweniować w razie gdy potrzebujesz wsparcia lub rozwiązania problemu podczas kontaktu z palcówką leczniczą, np. nie możesz otrzymać właściwej informacji medycznej lub ktoś kogo do tego uprawniłeś.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
sekretariat@bpp.gov.pl

http://www.bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze: poniedziałek – piątek, 9.00 – 15.00

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)

czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00

Więcej opcji kontaktu na stronie <http://www.bpp.gov.pl/index.php?id=kontakt >

Opieka zdrowotna w nagłych przypadkach

W ramach ubezpieczenia przysługuje Ci  pomoc medyczna świadczona w:

Całodobowej pomocy ambulatoryjnej

Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych SOR

Pogotowiu Ratunkowym

W sytuacji nagłego zagrożenia życia [np. ostra duszność, silny krwotok, utrata przytomności, wypadek], można się udać do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wykaz placówek znajdziesz również na stronie www.nfz.gov.pl lub wezwać pogotowie ratunkowe. W obu tych przypadkach nie obowiązuje rejonizacja, to oznacza, że nie ma znaczenia teren na którym się coś wydarzy, wszędzie przysługuje ci natychmiastowa pomoc.

W Polsce aby wezwać Pogotowie ratunkowe wystarczy wykręcić numer 112, czyli Europejski Numer Ratunkowy.

WAŻNE! Jeżeli jesteś nieubezpieczony w sytuacji zagrożenia życia musi Ci zostać udzielona pomoc lekarska. 

Szpitalne Oddziały Ratunkowe powinny udzielić takiej pomocy w sytuacjach nagłych i zagrażających życiu.

Opieka zdrowotna a Karta Polaka

Jeśli posiadasz Kartę Polaka, w stanach nagłych możesz korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

Stan prawny obowiązujący na dzień 27 lipca 2013 r.

Dodatkowe informacje

Europejski Numer Ratunkowy

Elektroniczna Weryfikacja Świadczeniobiorców -informacje dla pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta

Karta praw pacjenta 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Vademecum Narodowego Funduszu Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Serwis dla pacjenta Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji o prawach migrantów do opieki zdrowotnej znajdziesz także na stronie <<http://mighealth.net/>>

Podstawa prawna (stan na dzień 14 lipca 2013 r.):

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070140089

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r.
  w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. Nr 235, poz. 1611) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082351611

http://www.bpp.gov.pl/dok/ustawa/ustawa06112008-pr.p.pdf

http://www.bpp.gov.pl/dok/ustawa/ustawa24042009.pdf

http://www.bpp.gov.pl/dok/ustawa/ustawa19081994.pdf

 • Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 20 października 2006 r. (Dz.U.06.191.1410 z pózn. zmianami)

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=56&ma=07145

 • Umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisana w Warszawie dnia 14 marca 2008 r

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100360511

 • Informacja o przedłużeniu wizy dla cudzoziemca ze względu na stan zdrowia

http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=przedluzanie_wizy